نهال انگور ترکمن

نهال انگور ترکمن

نهال انگور ترکمن

انگور ترکمن از جمله انگورهای بی دانه است . که همین بی دانه بودنش دلیلی بر تجاری بودن و بازار پسند بودن ان است . شکل حبه ها گرد و رنگ انها سیاه است . این نهال بسیار پر بازده و زود رس می باشد . نهال انگور از سال اول به بار می نشیند اما از سال دوم به بعد محصول تجاری خود را بار می دهد . 

نهال انگور  مقاوم به انواع خاکها می باشد  ولی بهتر آن است که نهال انگور ترکمن  در خاکهای شور کاشته نشود  . و بهترین خاک , خاک لومی می باشد . این خاکها سبب می شود تا نهال از کیفیت وبازدهی مناسبی برخوردار شود . یکی دیگر از راه هایی که برای برخورداری نهال از کیفیت بالا وجود دارد , زهکشی مناسب خاک می باشد . در صورت عدم انجام  این کار نهال  و میوه ها رشد خوبی نخواهند داشت . 

از دیگر راهها برای افزایش رشد بهتر نهال کوددهی است . خیلی از خاکها مواد معدنی مورد نیاز نهالهارا ندارند و شما باید با کوددهی این مواد را به نهال برسانید . 

گرده افشان مناسب : باید بصورت هر 10 -9 اصله انگور ترکمن یک گرده افشان مناسب نهال انگور کاشته شود . 

 شرایط محیطی :

شرایط محیطی مهم ترین رکن رشد نهال انگور ترکمن می باشد .این نهال مقاوم به سرما و حتی گرما می باشد . اما این مقاومت نباید سبب شود تا شما آن را در مناطقی با زمستان های خیلی سرد و یا مناطقی با تابستان های خیلی گرم بکارید . زیرا در این مناطق به اندام های نهال اسیب وارد می شود و حتی سبب مرگ نهال هم می شود . 

یکی از بهترین شرایط محیطی که نهال در آن رشد خوبی خواهد داشت مناطق معتدل می باشد . 

آفات و بیماری ها :

از جمله آفات و  بیماری های این نهال عبارتند از : – آفت زنجره – سرطان ریشه . ساقه مو – سفیدک پودری مو – سفیدک داخلی 

آفت زنجره : این افت مهمترین آفت برای نهال نگور می باشد  که بیشترین خسارت را به نهال می ساند . این خسارت می تواند به  چیزی بیش تر از 40 درص نیز برسد  . این افت سبب می شود ارتفاع نهال کم شود و اندازه نهال کاهش پیدا کرده و برگ ها زرد می شوند .

سرطان ریشه , ساقه مو : در این بیماری روی شاخه ها و تنه ی نهال غده های ریز و درشت ایجاد می شود که قهوه ای رنگ نیز هستند .

سفیدک پودری : در این بیماری برگ ها پیچ می خورند و ترد و شکننده می شوند . همچنین حبه ها ترک خورده و پوسیده می شوند .

سفیدک داخلی : این بیماری روی برگ ها , شاخه ها و حبه ها ظاهر می شود و بیشترین خسارت را به خوشه ها وارد می کند .در این بیماری پوشش سفید رنگی رو حبه ها و یا جاهای دیگر نهال به وجود می ایند .

لیست اراقم نهال های انگور :

-انگور ترکمن

-انگور بدانه قرمز

-انگور سفید بیدانه

-انگور تبرزه

روش درخواست خرید محصول از نهالستان برگ سبز : برای خرید نهال های انواع درخت شما میتوانید به صورت مستقیم و بدون واسطه با شماره زیر تماس حاصل فرمایید .

شماره :09104101070 شماره :09306363005 به مدیریت مهندس رضا میرزایی