نهال سیب قندک

نهال سیب قندک از جمله درختان سردسیری معتدل و برگ ریز یا خزان کننده میباشد. جوانه ها تخم مرغی شکل با چندین فلس روی هم خوابیده، برگها اره ای یا کنگره ای در داخل جوانه ها از پهنا پیچیده یا لوله شده ، دارای گوشوارک ، گلهای سفید یا صورتی یا قرمز بصورت گرزن ، گلبرگها تا حدودی مدور و پرچمها 15 – 50 با بساکهای معمولا´ زرد رنگ ، تخمدان تحتانی 3 – 5 حفره خامه 2 – 5 عدد در قاعده بهم چسبیده ، میوه پوم معمولا´ بدون سلولهای سنگی ، کاسه گل پایا یاخزان کننده است.

شرایط آب و هوایی :

تنوع زیاد سازگاری کلیمای سیب، باعث گردیده است که این درخت وسیع ترین درخت کشت شده در منطقه معتدله باشد. بعضی از ارقام در 70 روز میرسند و برخی دیگر 180 روز یا بیشتر وقت لازم دارند تا برسند.  بعضی خیلی مقاوم هستند. و برخی دیگر نسبتا´حساس میباشند. بعضـی دارای نیاز سرمایی طولانی و برخی دیگر یـک دوره خیلی کوتاه نیاز به سرما دارند. به علت تنوع ژنتیکی ، عمومیت دادن در مورد نیازهای آب و هـوایی ویژه سیب را مشکل میسازد. ولـی بطور کلی نیاز سرمایی سیب 1600 ساعت دمـای زیر ْ7 ساتیگــراد میباشد. در زمستان اگر سردی هوا از ْ40- ساتیگراد تجاوز نماید صدمه زیادی به خود درخت و ریشه آن خواهد رسید.
از نظر عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در ایران درعرض جغرافیایی 37-36 درجه شمالی و در ارتفاعات 2000-1800 متر بهترین کیفیت را دارا می باشد. درجه حرارت بین ْ21 تا ْ25 ساتیگراد برای اکثر ارقام سیب مناسبترین حرارت برای رشد متعادل میباشد. رشد میوه در بالای ْ30 سانتیگراد و پائین ْ6 سانتیگراد متوقف میشود.
درجه حرارتهای خطرناک سرما برا ی ارقام متداول سیب در مراحل مختلف باز شدن گلها عبارتند از :
درحالت غنچه های نیمه باز ( رنگ گلبرگ ها دیده نمیشود) ْ4- تا ْ3- سانتیگراد
در دوران تمام گل ْ2- تا ْ5/1- سانتیگراد
در زمان تشکیل میوه های جوان ( تازه از گل درآمده ) ْ2- تا ْ1- سانتیگراد

شرایط خاک :

بطـور کلـی ریشه سیب در مقایسه با سایر انواع درختان میوه سردسیری به شرایط مرطوب و کمی هوا مقاومت بیشتری نشان میدهد. کـه البته درجه مقاومت آن در ارقام و گونه های مختلف متفاوت است. ولـی این بـدان معنـی نیست کـه به تصور مقـاوم بـودن ریشه سیب از مساعدکرن خاک از نظر تنفس و زهکشی غافل بود. بافت خاک و قابل نفوذ بودن آن به هوا در کیفیت میوه اثر مشهودی دارد. به همین جهت خاکهای شنی- رسی یا رس- شنی را به خاکهای سنگین رسی یا زیاد سبک سنگلاخی و شنی ترجیح می دهند. و بهترین خـــاک شنی لــومی باعمق 5/2- 2 مـــتر و با زهکش مطلوب و قابلیت نگهداری رطوبت وPH بین 8/6 – 5/6 است.

نحوه تکثیر :

روش معمول و متداول تکثیر سیب کاشت بذر و انجام پیوند است. که در مورد پایه های رویشی ابتدا این پایه ها از طریق خوابانیدن تکثیر و سپس در محل خزانه گیری و پیوند می شود. متداولترین روش پیوند در خزانه پیوند شکمی است.
پایه ها عموما´شامل بذر سیب و پایه های پاکوتاه مالینگ و مالینگ مرتون میباشد. که در استان اصفهان اکثر باغهای پاکوتاه با پایه MM106 میباشد.

ارقام عمده سیب در استان اصفهان

رد دلیشز، گلدن دلیشز ، گلاب اصفهان ، گلاب کهنز ، سلطانی ، شفیع آبادی و اخیرا´ ارقام جدید شامل آیدارد ، فوجی ، گالا، پرایمرز ، دورنگ فرانسوی، رداسپار، گلدن اسموتی ، که بصورت الگویی و با پایه MM106 در منطقه کشت شده است.
آفات و بیماریهای رایج سیب در استان اصفهان
آفات : کرم سیب ، شپشک واوی سیب ، کنه تارعنکبوتی ، شته ، لیسه
بیماریها: شانکرسیتوسپودایی ، سفیدک سطحی
بیماریهای فیزیولوژیک : کمبود آهن و کمبود روی

ملاحظات :

درترکیب کشت سیب بایستی ارقام گرده زا در باغ منظور نمود. زیرا این گیاه نیاز به ارقام گرده دهنده دارد. فاصله کشت بسته به نوع رقم ، پایه ، خاک و مدیریت متفاوت ولی بطور کلی در پایه های بذری حداقل فاصله 5×5 متر و در مورد پایه های رویشی بسته به نوع پایه و سایر عوامل فاصله هامتفاوت است. در مورد پایه های رویشی علاوه بر پایه های مالینگ میتوان پایه های دیگری نیز استفاده نمود.

نهال سیب زنور, نهال سیب شفیع آباد, نهال سیب شمیرانی, نهال سیب علی موری خراسان, نهال سیب فوجی, نهال سیب قره یرپاق, نهال سیب قندک, نهال سیب کاکس ارنج, نهال سیب گالا, نهال سیب گرانی اسمیت, نهال سیب گلاب, نهال سیب گلدن دلیشز, نهال سیب گلشاهی, نهال سیب لبنانی زرد, نهال سیب لبنانی قرمز, نهال سیب مربایی مشهد, نهال سیب مشهد, نهال سیب مک اینتاش

روش درخواست خرید محصول از نهالستان برگ سبز : برای خرید نهال های انواع درخت شما میتوانید به صورت مستقیم و بدون واسطه با شماره زیر تماس حاصل فرمایید .

شماره :09104101070 شماره :09306363005 به مدیریت مهندس رضا میرزایی.

و همینطور شما خریداران محترم به منظور خرید نهال و همینطور دریافت لیست ارقام نهال ها و قیمت نهال ها میتوانید به نهالستان برگ سبزمراجعه نمایید و یا با شماره های 09144101070,09143338362 تماس حاصل فرمایید.(خرید نهال با تخفیف)

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *