نهال درخت فندق

نهال درخت فندق درختچه ای به ارتفاع ۵/۱ متر که در اماکن مساعد به ارتفاع ۶ تا ۷ متر درمی آید و به سهولت جنگلی انبوه بوجود می آورد. برگهائی پهن و نوک تیز با دو ردیف دندانه، به رنگ سبز و گلهائی بر دو نوع نر وماده دارد. نوع نر این گلها دارای ۳ تا ۸ پرچم است و مجموعه آن به صورت سنبله های آویخته در پائیز ظاهر می شود.

در حالت تازه از پوشش سبز رنگی پوشیده شده است. ولی تدریجاً پس از خشک شدن از آن جدا می شود. گونه C.avellana به عنوان فندق اروپائی شناخته شده و بصورت تجاری کاشته می شود.

ارقام فندق : رقم بارسلونا، رقم باتلر، رقم انیس رقم ایستاریکی ، رقم نور تامتون ، رقم آنا، رقم سلف ها سگر (پوست آزاد)، رقم اسکینر، رقم توندا جنیتل

نهال درخت فندق.خرید نهال درخت فندق. نهال درخت فندق با کیفیت

نیاز اکولوژیکی

درختان فندق به زمستان نسبتاً سرد و تابستان خنک نیاز دارند. برای رشد و تکامل میوه تابستان خنک و طولانی از تابستان گرم و طولانی مناسبتر است. درختان فندق برای رفع نیاز سرمایی باید مدت نسبتاً طولانی در معرض سرمای متوسط قرار گیرند. در مناطق مرطوب درختها نسبت به عوامل بیماریزا حساس هستند. درختان فندق مقاوم به سرما هستند.

شاتونها و گلهای ماده فندق در مقایسه با گلهای باز شده مقاومت بیشتری نسبت به سرما دارند.

مقاومت بافتها نسبت به سرما تعیین شده است که از حساس تا مقاوم عبارتند از :

مقاومت اکثر گلهای ماده در دی ماه بیشتر از گلهای نر است. از کاشت فندق در مناطق پست که هوای سرد در آنجا باقی می ماند باید خودداری کرد. همینطور بادهای خشک نیز نباید در آن منطقه وجود داشته باشد

مناطقی که دارای بارندگی متوسطی بوده و توزیع بارندگی نیز در طول فصل مناسب است، برای کاشت موفقیت آمیز فندق خیلی مناسب هستند. خاکهای خنثی تا کمی اسیدی با ۶= pH برای کاشت فندق مناسب است.

آماده سازی خاک

نوع خاک مناسب برای کاشت فندق در مناطق مختلف متغیر است. ولی بطور کلی خاک باید عمیق، حاصلخیز و دارای زهکشی خوبی باشد. در خاکهای عمیق مقدار زیادی آب و مواد غذایی ذخیره می شود که در طی فصول خشک مورد استفاده قرار می گیرد.

ریشه های درخت فندق تا عمق ۵/۲ تا ۴ متر بسرعت رشد می کند. عوامل نامساعدی مثل وجود لایه غیر قابل نفوذ، بالا بودن سطح آب زیرزمینی وجود سنگ و شن و عدم وجود تهویه در خاک، رشد ریشه ها را محدود می کند. خاک باید تا عمق ۴ متر دارای تهویه خیلی باشد.

ازدیاد فندق

ازدیاد به دو روش،ازدیاد به وسیله بذر و از دیاد رویشی انجام می گیرد.

در ازدیاد به وسیله بذر با کاشت فندق بلافاصله پس از برداشت همراه با پریکارپ به مقدار زیادی جوانه زنی را کاهش می دهد. حذف پوسته بذر مثل حذف پریکارپ جوانه زنی را تا ۸۱ درصد افزایش می دهد. در صورتیکه فندق دیر برداشت شود (آخر شهریور) پریکارپ میوه ها سخت می شود. در اینصورت ابتدا یک دوره استراتیفیکاسیون گرم در ۲۰ درجه سانتی گراد ضروری است و بدنبال آن بذور فندق باید در معرض یک دوره سرما (۴ درجه سانتی گراد) قرار گیرند.

در میوه هایی که زود برداشت می شوند (آخر مرداد) آندوسپرم و جنین اغلب به اندازه کافی رشد نمی کند و جوانه زنی این قبیل بذور بخوبی صورت نمی گیرد. برای از بین بردن خواب بذور فندق اگر آنها را به مدت ۶ هفته در معرض سرمای ۵ درجه سانتی گراد قرار داده و سپس به ۲۰ درجه سانتی گراد منتقل شوند. اسید جیبرلیک در بذر تجمع یافته و موجب جوانه زنی می شود.

در ازدیاد رویشی روشهای مختلفی وجود دارد که عبارتند از :

از دیاد بوسیله قلمه – ازدیاد بوسیله خوابانیدن – ازدیاد بوسیله پیوند – ازدیاد بوسیله ریزازدیادی

تاریخ و فواصل کاشت

زمینهای شیب دار قبل از کاشت باید تراس بندی شوند تا بتوان درختان فندق را با فواصل مناسب در آنها کاشت. این عمل استفاده از کودهای شیمیایی ، دامی و نیز آبیاری را تسهیل می کند. کاشت فندق در اواخر زمستان یا در بهار صورت میگیرد.

بعد ار قرار دادن نهال در خاک، اطراف نهال را با خاک اره یا خاک سست پوشانده و آنرا آبیاری می کنند. برای کاهش تعداد پا جوش ها و حذف آسانتر آنها نهالها را از ارتفاع ۵۰ تا ۷۵ سانتی متری سربرداری می کنند و تنه نهالها را به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی با یک ماده سفید رنگ آمیزی کرده و یا با کاغذ سفید آنرا می پوشانند.

کاشت

فاصله ی کاشت فندق ۶ متر است. عملکرد فندق در حالت درخت بیشتر از حالت بوته ای است. فاصله کاشت بسته به اینکه در بین درختان فندق چیز دیگری هم کاشته شود متفاوت است.

داشت

مراقبت از درختان فندق از جنبه های مختلفی صورت می گیرد. که بقرار زیر است :

هرس: در درختان بارده شاخه های جانبی که بر روی شاخه های اصلی قرار دارند هر سال هرس شده سر شاخه های ضعیف حذف می شوند. اگر در هنگام کاشت هرس ریشه صورت گرفته باشد، در مراحل بعدی نیاز به هرس کمتر خواهد بود ولی وقتی درختان فندق ۱۲ تا۱۵ ساله شدند، بهتر است مقدار زیادی از شاخه های جانبی هرس شوند تا رشد شاخه های قوی تحریک شود.

در این حالت در هر درخت ۸ تا ۱۰ شاخه باقی می گذارند تا میوه بهتر پر شده و محصول افزایش یابد. اضافه کردن کود دامی به مقدار ۳۰ تن در پائیز به همراه ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات و در بهار ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم سولفات آمونیوم یا ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم سیانید کلسیم و یا ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم پیشنهاد می شود.

مبارزه با آفات

آفات فندقها از قبیل کنه فندق، سرخور طومی فندق ، سوسک چوب خوار، کنه مولد کال فندق، سپردار فندق ، نماند ، پژمردگی باکتریابی، پژمردگی فندق ، پوسیدگی قهوه ای یا آنتراکوز کپک خاکستری و بیماری ویروس موزائیک می باشد.

آبیاری

اگر فندق در خاکهای حاصلخیز که ظرفیت نگهداری آب زیادی دارند کاشته شود به آبیاری کمی نیاز خواهد داشت.

حذف پاجوشها : حذف پاجوشها در اطراف تنه فندق ضروری است. به منظور حذف موثر پا جوشها ضروری است که عمل حذف ۳ تا ۴ بار در سال و تا چند سال پس از کاشت صورت گیرد. حذف پا جوشهای جدید باید تا حد امکان از نزدیک محل رشد آنها صورت گیرد. مبارزه با علف های هرز که توسط علف کش های شیمیایی صورت می گیرد.

گل دهی : گل دهی فندق ۳ تا ۴ سال پس از کاشت صورت می گیرد. ولی معمولاً باردهی از سال ۵ یا ۶ شروع می شود. مدت باردهی ۱۰ تا ۲۰ سال است شاخه هایی که طول آنها ۱۶ تا ۲۵ سانتی متر است بیشترین ظرفیت باردهی را دارند. تمام گونه های جنس Corylus یک پایه بوده، گلهای یک جنسی تولید می کنند و گرده افشانی آنها توسط باد صورت می گیرد.

دوره گل دهی فندق در شرایط طبیعی حدود ۳ ماه طول می کشد که با گرده افشانی ارقام زودرس شروع شده و با مرحله اوج گل دهی در ارقام دیررس تمام می شود. فندق گیاهی خود ناسازگار است لذا برای انجام گرده افشانی مطلوب باید ارقام مختلف با هم کاشته شود. کاشت ۱۲درصد درختان گرده افشان در شرایط مساعد برای گرده افشانی رقم اصلی کافی است.

برداشت

میوه های فندق پس از رسیدن بر روی زمین می ریزند. میوه هایی که به روی زمین می ریزند در اثر رطوبت خاک تغییر رنگ می دهند. از این رو برای جلوگیری از آن باید در اولین فرصت پوست میوه ها جدا شود. میوه ها در طول فصل باید ۲ تا ۳ بار جمع آوری شوند. عملکرد درختان فندق بسته به سن و قدمت درخت فاصله کاشت ، عملیات آماده سازی خاک و عوامل دیگر متفاوت است.

دامنه انتشار

آذربایجان کلیبر،اهر (در ۱۲۰۰ متری) قره داغ، ارسباران ، اردبیل، آستارا، آسپینا در طالش (در ارتفاعات ۱۵۰۰ متری) جواهرده، جیرکوه (رامسر) و در بعضی از نقاط کشور پرورش داده می شود.

خرید

روش درخواست خرید محصول از نهالستان برگ سبز : برای خرید نهال های انواع درخت شما میتوانید به صورت مستقیم و بدون واسطه با شماره زیر تماس حاصل فرمایید .

شماره :09104101070 شماره :09306363005 به مدیریت مهندس رضا میرزایی.

و همینطور شما خریداران محترم به منظور خرید نهال .و همینطور دریافت لیست ارقام نهال ها و قیمت نهال ها میتوانید به نهالستان برگ سبزمراجعه نمایید و یا با شماره های 09144101070,09143338362 تماس حاصل فرمایید.(خرید نهال با تخفیف)