جستجوی جدید

اگر از نتایج جستجوی خود راضی نیستید لطفا دوباره اقدام به جستوجو با کلمات دیگر کنید.

54 نتايج جستجو نهال هلو

22

نهال هلو ولد آبادی

نهال هلو ولد آبادی نهال هلو ولد آبادی قدرت رشد متوسطی دارد و نهال هلو تاج گستر و دیررس میباشد زمان رسیدن میوه نهال هلو والد آبادی اوایل شهریور است شکل میوه گرد و بزرگو رنگ پوست زرد با پوشش قرمز میباشد بافت گوشت قرمز و طعم فوق العاده می باشد. شرایط محیط رشد درخت […]

24

نهال هلو انجیری

نهال هلو انجیری نهال هلو انجیری  درختی است زیبا ولی کم دوام و عمر ان ۵ یا ۶ سال است . و می تواننهال هلو را با درخت بادام یا الو یا زرد الوو شفتالوپیوند زد.برگ های ان دراز و دندانه دار بوده با گلهای درشت به رنگ صورتی . و مانند بعضی از گیاهان […]

26

نهال و بذر هلو

بذر هلو نهال و بذر هلو: تخم هلو جهت کاشتن که تهیه میگردد نباید از سال قبل باشد زیرا قوه نامیه ان ضعیف میگردد و در اصطلاح میبایست تازه باشد هلو و شلیل با نیاز سرمایی حدود ۱۰۰۰-۴۰۰ ساعت در مناطق با آب و هوای تابستانهای گرم و خشک و فاقد سرمای دیررس بهاره به […]