جستجوی جدید

اگر از نتایج جستجوی خود راضی نیستید لطفا دوباره اقدام به جستوجو با کلمات دیگر کنید.

54 نتايج جستجو نهال هلو

51

نهال شلیل سینه

نهال شلیل سینه نام: شلیل سینه،نهال شلیل سینه.نهال شلیل. نام علمی : Nectarines breasts شرایط مناسب برای کاشت درختان هلو اولین عامل مهم برای کاشت درخت هلو مناسب بودن شرایط خاک برای گسترش و فعالیت ریشه می باشد . بنابراین انجام آزمون خاک اولین گام مهم در روند کشت درختان هلو می باشد.درخت هلو انواع وسیعی از خاک […]

52

مشاوره رایگان

ارائه مشاوره رایگان به متقاضیان از خدمات نهالستان سبز مهندس میرزایی میباشد که به منظور کمک به کلیه علاقمندان و شاغلین بخش کشاورزی صورت میگیرد.

54

خانه